تبلیغات
man o in - مهاتما گاندی
یکشنبه 1390/01/14

مهاتما گاندی

   نوشته شده توسط: Ice Boy    

 

مهاتما روح بزرگ

در جهان آشفته ما ، که تنها زور و نیرومندی بکار می آید و نتیجه می بخشد ، باید گاندی این رهبر صلح و صفا را از نوادر روزگار شمرد . سلاح او در مبارزه استقلال طلبانه ، تنها دوچیز بود : یکی صلح و صفای قلبی و دیگر مقاومت منفی . سلاح و وسیله دفاع شخصیش هم عبارت بود از ( اعتصاب غذا تا سرحد مرگ ) . گاندی در پربندر به سال 1869 پا به جهان گذاشت . او را از حیث خلق و سجیه ، می توان مظهر

 ملت هند شمرد . در انگلستان کسب دانش کرد سپس به وطنش برگشت ؛ ابتدا در بمبئی و بعد در افریقای جنوبی بکار سیاست پرداخت و به دفاع  هندیانی که در آنجا مقیم بودند برخاست . در نتیجه ی این مبارزات ، یک هیئت انگلیسی در سال 1914 به آنجا رفت و قسمتی از مقررات ظالمانه را لغو کرد . گاندی پس از این پیروزی به هندوستان برگشت تا به جدال بزرگتری دست بزند . در این زمان ، اسلوب ( مقاومت منفی ) را پی افکند ، پیراهن ساده هندی به تن کرد و از شیر بز تغذیه می کرد . اغلب خودش را به دوک نخریسی اش مشغول می کرد . چه اینها همه نمونه و مظهر عقایدش بود و می گفت که : هندی باید به صنایع ملی خود تکیه زند . هر روز بر شمار پیروانش افزوده می شد و او نیز در کار خود استوارتر می شد .

قدرت معنوی و نفوذ کلام او به آنجا رسید که به سال 1921 کنگره ملی همه اختیاراتش را به او داد و حتی حق تعیین جانشین را به او واگذار کرد . او با شیوه خاص مبارزات آرام خود یعنی ( مقاومت منفی و خودداری از مساعدت ) کشاکش هایی را به وجود آورد ، تا آنجا که در سال 1922 او را به زندان انداختند و به جرم توطئه علیه حکومت محاکمه اش کردند و به شش سال حبس محکومش کردند ، اما بیش از دو سال در زندان نماند و پس از آزادی به ریاست کنگره ملی هندوستان برگزیده شد و با پشتکار فراوان به مبارزه علیه سلطه بیگانگان ادامه داد . اما دوباره انگلیسی ها او را به زندان انداختند  اما هر بار اعتصاب غذا و محبوبیت جهانی اش سبب رهایی او می شد . رنجش او از انگلیسی ها آنچنان بود که در جنگ جهانگیر دوم توصیه کرد تا ملت هند از ژاپن ها پشتیبانی کنند .

در 1946 انگلیسی ها طرحی برای استقلال هند پیشنهاد کردند ، ولی جای افسوس است که در 1948 گلوله ای گاندی را از پای درآورد و او نتوانست ثمره ی یک عمر مبارزه را به چشم ببیند .